DARUJTE 2% Z DANE pre OZ ŠKOLKÁR

Vážení rodičia a priatelia školy

Chcete sa aj Vy podieľať na skvalitnení výchovno vzdelávacieho procesu v našej materskej škole?
Aj v tomto roku sa Občianske združenie "Škôlkár" uchádza o Vašu priazeň pri poukázaní 2% z dane.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by Ste inak odviedli štátu.
Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec...

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.2.2021
Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3,32 €.
Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie (www.msvinosady.sk) o poukázaní sumy a vypíšte zvyšné údaje o Vás. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do materskej školy do 29.04.2021.
Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie...

Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa v oddiely XIII. Údaje, ktoré potrebujete uviesť vo svojom daňovom priznaní o prijímateľovi:
Občianske združenie "Škôlkár"
Školská 50, 902 01 Vinosady
IČO: 30 794 404

Príloha: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby