Trieda stredna 3

  • Triedny učiteľ: Jana Polčicová
    Zástupca triedneho učiteľa: Mgr. Eva Manduľáková
    Ročník: 2