News

DARUJTE 2 % Z DANE PRE OZ Škôlkár

DARUJTE 2 % Z DANE PRE OZ Škôlkár

Vážení rodičia a priatelia školy,

Aj v tomto roku sa Občianske združenie Škôlkár uchádza o Vašu priazeň pri poukázaní 2% z dane. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí, zlepšovanie podmienok pre vzdelávaciu a mimovzdelávaciu činnosť, vytváranie materiálnych a technických podmienok pre realizáciu cieľov.