Krúžky

Vzhľadom na to, že deti prejavujú záujem o niektoré činnosti a ich potenciál je v týchto činnostiach zvýšený pristúpili sme v materskej škole k realizácii krúžkovej činnosti.


FITLOPTAMI K ZDRAVIU- Ak sa poobzeráme okolo seba, zistíme, že deti majú už v skorom veku veľké problémy - zlé držanie tela, ploché nohy, ťažkosti v komunikácii. Snažíme sa hľadať pomoc u odborníkov a pritom môžeme veľa pre naše deti urobiť aj sami.
Aj v našej materskej škole sa snažíme pomáhať deťom. Je dokázané, že pravidelným cvičením sa dá veľa porúch zmierniť, či dokonca odstrániť.
Preto sme sa začali týmto problémom viac zaoberať. Na odbornom semináre s fyzioterapeutom a praktickom školení sme sa naučili správny postup pri zdravotných cvikoch na fitloptách a potom stačilo už len zakúpiť fitlopty pre deti a začať pravidelne cvičiť.
Výhodou cvičenia na fitloptách je, že pri pravidelnom používaní sa vylepšuje stabilita, koordinácia, držanie tela a má významný vplyv na naše zmyslové orgány a kardiovaskulárny systém.


- KAŽDÝ MESIAC DIVADLO PODĽA PONUKY
- ANGLICKÝ JAZYK 2x do týždňa
- HRA S HLINOU
- PLAVECKÝ VÝCVIK
- KURZ  KORČUĽOVANIA
- ŠKOLA V PRÍRODE