Učitelia

Názov Pozícia WWW
Stanislava Darulová učiteľka
Bc. Oľga Fraňová riaditeľka
Iveta Grausová učiteľka
Michaela Iglarčíková učiteľka
Mgr. Eva Maduľáková učiteľka
Veronika Mužíková učiteľka
Mgr. Natália Petrášová učiteľka
Jana Polčicová učiteľka