LEGO Education

Moderné učebné pomôcky, ktoré, spoločne s navrhnutými postupmi priaznivo formujú atmosféru vzdelávacieho prostredia, vnášajú do neho tvorivosť s prirodzenou túžbou porozumieť, učiť a vzdelávať sa.

 

Prírodné vedy v súčasnosti nepatria vo vzdelávaní študentov medzi príliš atraktívne, ale veľmi potrebné. Vzťah k matematike, technike a k prírodným vedám si deti nevytvárajú až na strednej škole, ale záujem o tieto vedy treba deťom vštepovať už v predškolskom veku. Lego je ako pomôcka pre deti veľmi atraktívna, mnohé deti majú skúsenosti už z domu. Učebňa Lego sa líšia od komerčného lega variabilnými konštrukčnými súpravami LEGO Education s kartami námetov činností a zábavnými triednymi aktivitami určenými pre individuálnu i organizovanú hru pre skupinu detí súčasne. . Podnecujú prirodzenú detskú túžbu bádať, objavovať a učiť sa.

zábavnou cestou tvorivej hry získajú poznatky z oblasti rannej vedy, techniky, technológií, umenia a matematiky.