Zippyho kamaráti

Ruka v ruke s vedomosťami a zručnosťami ide aj emocionálne zdravie ako neodmysliteľná súčasť spokojného a úspešného života. Preto sa materská škola zapojila do medzinárodného programu „ZIPPYHO KAMARÁTI“, ktorého cieľom je naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi .V rámci programu sa zameriavame predovšetkým na nácvik a rozvoj schopnosti stať sa aktívnym činiteľom diania okolo seba − na predpoklady, ktoré dieťaťu dávajú základ k vybudovaniu „imunity“ voči záťažovým situáciám. Program je založený na presvedčení, že tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší jednotlivci.