DARUJTE 2 % Z DANE PRE OZ Škôlkár

DARUJTE 2 % Z DANE PRE OZ Škôlkár

Vážení rodičia a priatelia školy,

Aj v tomto roku sa Občianske združenie Škôlkár uchádza o Vašu priazeň pri poukázaní 2% z dane. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí, zlepšovanie podmienok pre vzdelávaciu a mimovzdelávaciu činnosť, vytváranie materiálnych a technických podmienok pre realizáciu cieľov.

Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Ak ste zamestnanec:

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. V tomto potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% z vašej zaplatenej dane, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2% z daní do predvyplneného tlačiva Vyhlásenie, ktoré nájdete v prílohe.

5. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2023 na váš daňový úrad.

Daňové úrady následne prevedú Vaše 2% v prospech nášho Občianskeho združenia.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30794404

Občianske združenie Škôlkár

Školská 50, 90201 Vinosady

Ďakujeme za Váš čas a podporu!

Link na stiahnutie tlačiva Vyhlásenie 2%: