Trieda Najmladšia vek. skup

  • Triedny učiteľ: Mgr. Natália Petrášová
    Zástupca triedneho učiteľa: Lenka Matisová
    Ročník: 1