Trieda Stredná vek. skup.

  • Triedny učiteľ: Veronika Mužíková
    Zástupca triedneho učiteľa: Simona Nagyová
    Ročník: 3