Trieda Najstaršia vek. skup

  • Triedny učiteľ: Stanislava Darulová
    Zástupca triedneho učiteľa: Mgr. Elena Tichá
    Ročník: 4