Trieda Stredná vek. skup.

  • Triedny učiteľ: Stanislava Darulová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: