Trieda Najstaršia vek. skup

  • Triedny učiteľ:
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: